POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. [Podmiot przetwarzający dane osobowe; cel przetwarzania]

Dane osobowe przekazywane CITYSTAY przez Gościa w związku z rejestracją i korzystaniem z systemu rezerwacji Apartamentów CITYSTAY są przetwarzane przez CITYSTAY, z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 32/7, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000640356, posiadającą NIP 5862310646, REGON 365574959, reprezentowaną przez Małgorzatę Lorini – Prezesa Zarządu [zwaną dalej CITYSTAY], która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe powierzane przez Gościa, a w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są: 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Gościa zamówień; 2. w celu realizacji składanych przez Gościa zamówień na usługi znajdujące się w ofercie CITYSTAY, 3. w celu rozpatrywania składanych przez Gościa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy; 4. jeżeli Gość wyrazi zgodę na otrzymywanie od CITYSTAY informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez CITYSTAY drogą elektroniczną informacji handlowych- dane osobowe Gościa będą przetwarzane przez CITYSTAY również w celu przekazywania Gościowi informacji o stronie CITYSTAY, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących ze CITYSTAY (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem CITYSTAY). Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez CITYSTAY danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Gościowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Gościa zamówień na stronie internetowej CITYSTAY.  

II. [Zasady bezpieczeństwa]

CITYSTAY zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. CITYSTAY dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były: 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, 4. dokładne i aktualne, 5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne, 6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, 7. bezpiecznie przechowywane, 8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.